Nyomtatás

A pályázat bemutatása

Találatok: 324

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata

 Óvó kezek, biztos kezdet Nyírbogáton

 EFOP 1.4.3-16-2017-00112

 

A projektben szerződött támogatás összege: 15.000.000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. február 29.

 

1.      A projekt céljainak meghatározása

 A projekt megvalósítás során közvetlen cél: a 0-3 éves hátrányos helyzetben élő gyerekek kirekesztődésének visszaszorítása, felzárkózási esélyeik növelése, esélyek megteremtése, illetve képességek kibontakoztatásának biztosítása. A programunk által elősegítjük a minőségi szolgáltatásokhoz, programokhoz való hozzáférést. Javítani tudjuk a program megvalósítása által, a kisgyerekek egészségi, szociális és érzelmi fejlődését, ami által később csökkentené az iskolai kudarcok számát, korai iskolaelhagyást. Megalapozni az alapkészségeket, valamint a tanulási és nyelvi képesség, az önálló ismeretszerzés és az önművelés képességét. Segíteni, hogy személyiségük legfontosabb szakaszában ledolgozhassák szociális hátrányukat és minden esélyük meglegyen a sikeres iskolakezdéshez. A speciális szükségletű gyermekek szakemberhez való jutásának elősegítése is kiemelt célunk a projekt során. Támogatni kell a szülőket a szülői szerepükben, szülő-gyerek kapcsolat erősítésében. Elő kell segíteni az egészséges támogató közösségek kialakítását, amelyek pozitív hatással vannak a gyerek fejlődésére és az élet minőségére. A hagyomány és kultúra ápolását közös ünnepségek, programok szervezésével szükséges elérnünk. Célunk befogadni mindazon gyermekeket, akik az óvodai magas létszám miatt elesnek a fejlesztés lehetőségétől. Közvetlen cél, hogy a gyerekek a kor igényeit kielégítő higiéniájú és mentálhigiéniájú, korszerű, fenntartható intézménybe kerüljenek. Emellett a Biztos Kezdet szemlélet elterjesztése, valamint az óvoda- szülő-gyermek kapcsolat erősítése is célunk. A szülők bevonásával és aktív közreműködésével koragyermekkorban egyenlő esélyt biztosítunk.

Hosszú távú céljaink: A 0-3 év közötti hátrányos helyzetű gyerekek képességeinek fejlesztése megalapozza a későbbiekben a tanulók sikeres iskolai pályafutását, életútját. A szegregációban élők társadalmilag közelebb kerülnek más társadalmi rétegekhez, társadalmi érintkezéseik gyakoribbá válnak. Új szemléletmód erősítése szükséges: a tanulás fontossága, az érettségihez jutás segítése, ezzel is növeljük a munkaerő-piaci esélyeket. A programban résztvevő szülők oktatásával lehetőséget teremtünk az elhelyezkedésre (jövőkép, belső motiváció, célkitűzések, vágyak, önérvényesítés), a településen élő munkaerő növelésére. Azzal, hogy a szülők elfogadják a programot és hajlandóak tanulni, példát mutatnak gyerekeiknek és vonzóvá teszik a Gyerekházi szolgáltatásokat a lakókörnyezet többi lakói számára is. A régión belüli társadalmi kohézió növelése, egyenlő esélyeik javítása, a kistérség versenyképességének növelése érhető el hosszú távon.

 2.      A fejlesztések célcsoportjai, szükségleteik, elérésük, bevonásuk tervezett módja

Közvetlen célcsoportunk a településen élő hátrányos helyzetű családokban élő 0-3 éves csecsemők és kisgyerekek és az őket nevelő szülők, ill. hátrányos helyzetben élő várandósok.

Közvetlenül ők részesülnek a programok által elért eredményekből

 A programban részt vesznek a gyerekek szülei, akikkel játékos formában igyekszünk alakítani a szülő-gyerek kapcsolatot, szociális és egészségvédelmi foglalkozásokat szervezünk számukra. A gyermeket váró szülőknek számára hasznos előadásokat, tanácsadásokat szervezünk szociológus, pszichológus, védőnő, logopédus, dietetikus családsegítő közreműködésével. Életvezetési beszélgetésen vehetnek részt, mely segíti a szemléletváltásukat. Segítségeket kértünk a település óvodájától, a védőnőtől, a jegyzőtől és a családsegítőtől a célcsoport felkutatásához, megtalálásához. Véleményünk szerint a személyes invitálás erejével nyerhetők meg a családok, ezért a program leendő munkatársai személyesen keresték fel a családokat és mérték fel szükségleteiket.

Érdeklődtünk az egyéni szükségletek felől a válaszok alapján a szülők is alakították a programtervet, igényeiket, vágyaikat figyelembe véve dolgoztuk ki projektünket.

 Közvetett célcsoportunk pedig a program területén működő,

 A Gyerekház ideiglenesen a település központjában, az Óvodában működik és várja az érdeklődőket. Az épület barátságos, könnyen megközelíthető és jól felszerelt, hogy a jobb körülmények között élő, de segítségre szorulók is bejöjjenek. A működés alatt további komplex felmérést szeretnénk készíteni, hogy a menetközben felmerülő kívánságokat, igényeket is ki tudjuk elégíteni.

 

A projekt során együttműködő szakemberek:

Célja: Nagyobb gyermekek felkészítése az óvodára, beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyermekekkel való foglalkozás, egészséges táplálkozás népszerűsítése

Tartalma: Játékos foglalkozások a gyerekek pozitív irányba való fejlődése érdekében

Rendszeressége: 0-3 éves korig, heti egy alkalom

 Védőnői tanácsadás hetente 2 óra

Célja: A gyerekkel felmerülő egészségügyi kérdések tisztázása

Tartalma: Gyermekápolási, a szülői feladatokra való felkészítés

Rendszeresség: 0-3 éves korig, heti egy alkalom

 

  1. szeptemberétől a Humánszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – Élhetőbb vidékért EFOP 1.5.3-16-2017-00091 számú projekt keretében a Biztos Kezdet házban gyógypedagógus részére is helyet biztosítunk, és közreműködünk hetente egy alkalommal.

 Szerepük jelentős, hiszen a célcsoport tagjai felé a kapcsolatuk egyes esetekben közvetlenebb lehet.

 

A projekt során a következő kötelezően megvalósítandó tevékenységek valósulnak meg:

 A gyermekek számára rendszeres szakmai szolgáltatásként legalább képesség-kibontakoztató foglalkozás, állapotfelmérés, fejlesztés és étkeztetés biztosítása